Nieuws

Volg hier het laatste nieuws over de Sepa Green Energy, de energiebranche en duurzaamheid.

Verwijdering gasaansluiting tijdelijk gratis

Vanaf 2050 moeten alle huishoudens van het aardgas af zijn, zo staat het in het klimaatakkoord van Parijs. Op dit moment worden de meeste nieuwbouwwoningen al gasvrij gebouwd. Het is echter een stuk lastiger om bestaande woningen gasvrij te maken. Dit is vaak ook duurder en de kosten weerhouden veel woning eigenaren ervan om van het gas af te gaan.

 

Verwijderen van gasaansluiting is tijdelijk gratis

Om zoveel mogelijk woningbezitters toch over te halen, heeft de overheid het volgende bedacht.  De netbeheerders gaan de gasaansluitingen (kleinverbruik) kosteloos verwijderen. De kosten die zij hiervoor maken, mogen ze verrekenen met de aansluittarieven voor gas. Hierdoor zullen de netbeheerkosten op den duur gaan stijgen en wordt het afnemen van gas onaantrekkelijker, daarentegen wordt afstappen van gas aantrekkelijker. Deze stimulans is echter wel van tijdelijke aard en geldt totdat er een permanente oplossing is vastgelegd in de energiewet.

 

Voor- en nadelen

Van het gas afgaan heeft voor- en nadelen. Voordelen die genoemd worden zijn een gereduceerde CO2 uitstoot en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarentegen zijn er natuurlijk ook nadelen. Zo vergt het een investering om een bestaande woning om te bouwen en daarnaast moet er gekeken worden naar een alternatieve optie voor de verwarming (bijvoorbeeld door een warmtepomp, palletkachel ed.). Ook zal het stroomverbruik toenemen wanneer er geen gas meer wordt verbruikt. Dit laatste is op te vangen door bijvoorbeeld ook zonnepanelen te plaatsen.

 

Hoe kan ik gebruikmaken van deze gratis regeling?

Hierover melden de netbeheerders het volgende:

“Gaat u gasvrij wonen? U kunt de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die u met uw netbeheerder heeft opzeggen. U dient zelf de verwijdering van uw gasaansluiting aan te vragen via https://mijnaansluiting.nl. De netbeheerder zal dan zorgdragen voor het verwijderen van de gasmeteropstelling en de aansluitleiding. Als u de gasaansluiting nog niet meteen wilt laten verwijderen, dan kunt u de aansluiting laten afsluiten voor een periode van maximaal 12 maanden. Hierna is het aan u om een keuze te maken tussen het opnieuw aansluiten of het alsnog definitief verwijderen van uw gasaansluiting. Aan het opnieuw aansluiten zijn kosten verbonden, die de netbeheerder bij u in rekening brengt. Het verwijderen van uw gasaansluiting is kosteloos. Het blijft echter belangrijk dat u wel actief de aanvraag tot verwijdering doet.”

 

Bent u van plan om uw gasaansluiting te laten verwijderen en wilt uw meer weten over duurzame besparingen? Onze dochteronderneming Sepa Green Solutions B.V. adviseert en informeert u graag over de mogelijkheden.

 

Bronnen:duurzaamthuis.nl, NetbeheerNederland
Gepubliceerd: 22-07-2021

Wijzigingen overheidsheffingen en netbeheerkosten per 01-01-2021

Vanaf 1 januari 2021 wijzigen de tarieven m.b.t. de energiebelasting en de netbeheerderskosten. Met name bedrijven betalen meer Opslag Duurzame Energie (ODE). Hiermee wil het kabinet de productie van duurzame energie en de reductie van CO2 stimuleren.

Sepa Green Energy zal de nieuwe belastingen automatisch berekenen bij het opmaken van uw volgende afrekening.

Voor meer informatie over de aanpassing van de belastingen en de daadwerkelijke tarieven klik hier

Zoals ieder jaar wijzigen ook de kosten voor het netbeheer.
Deze worden jaarlijks door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) goedgekeurd.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de ACM.
Hier staan ook de tarieven vermeld. Klik hier voor de informatie.

Gepubliceerd: 30-12-2020