Regelgeving en toezichthouders

Wij zijn aangesloten bij Energie Nederland en leven derhalve de richtlijnen na die Energie Nederland en ACM (Autoriteit Consument en Markt) hebben opgesteld.
ACM is de toezichthouder voor de energiemarkt. Zij zien er op toe dat leveranciers zich aan de regelgeving en gedragscodes houden.

Gedragscode Consument en energieleverancier 2020

In deze gedragscode staat beschreven waar Sepa green Energy B.V. aan moet voldoen bij werving, onderhouden klantcontact, het aangaan, voortzetten en beëindigen van leveringsovereenkomsten. De gedragscode is onderstaand te downloaden.

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020

Gedragscode rondom gebruik slimme meter

Sepa green Energy B.V. maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruik meetinrichting die op afstand uitleesbaar is. Dit is de ‘Gedragscode Leveranciers Slimme Meter 2012’.

In deze gedragscode staat vermeld dat Sepa green Energy B.V. voor de 1e meetgegevens, voor facturatie en de mutatieprocessen, het standaard Regime volgt.
Sepa green Energy B.V. leest de meter op afstand uit. Dit doen we voor facturering, tweemaandelijkse meterstanden en incidentele meterstanden, zoals verhuizing of beëindiging van een overeenkomst. Je kunt ook eenvoudig aangeven als je niet meer wil dat deze meetgegevens worden uitgelezen. De 2e meetgegevens worden gebruikt voor verbruik terugkoppeling, besparingsadviezen, etc. Hiervoor vragen wij ondubbelzinnige toestemming van de klanten door middel van een machtiging. Alleen met een ondertekende machtiging, lezen wij de meetgegevens frequenter uit. U kunt deze machtiging op elk gewenst moment weer intrekken.
Sepa green bevestigt in de volgende verklaring dat zij zich zal committeren aan de opgestelde gedragscode.
De verklaring is hier te bekijken.

De gedragscode omtrent het gebruik van de slimme meter is onderstaand te downloaden.

Gedragscode-Leveranciers-Slimme-Meters-2012

Ook vanuit Energie Nederland is er aandacht voor het bovenstaande. Voor meer info hierover, maar ook voor een overzicht van de toegetreden leveranciers kunt u hier klikken.

Geschillencommissie
Sepa green Energy B.V. is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie . Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door ons, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie is een externe en onafhankelijke instantie die een bindende uitspraak doet voor beide partijen, betreffende de klacht. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie. Klik hier voor de website van de Geschillencommissie.