In de energiebranche is afgesproken dat iedere leverancier jaarlijks een stroometiket publiceert waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de stroom is opgewekt die de afgelopen periode is geleverd.

Dit wordt gecommuniceerd aan de hand van een zogenaamd stroometiket. Het stroometiket van Sepa green over 2018 is inmiddels beschikbaar.

Sepa Green levert 100% groene stroom, waarvan 7,5% in Nederland is geproduceerd. Het restant is in Scandinavië geproduceerd.

Onze elektralevering in 2018 is voor 27% opgewekt in biomassacentrales. De overige 73% is opgewekt in waterkrachtcentrales (48%), zoncentrales (19%) en windcentrales (6%).

Klik op de volgende link om het stroometiket 2018 te openen: Stroometiket 2018