Sepa Green Energy
Mijn Sepa Green

Lukt het u niet meer om openstaande bedragen en/of betaalafspraken tijdig te voldoen? Dan kunt u alsnog voorkomen dat wij de energielevering stoppen. Klik hier voor meer informatie.

Als je al een brief van een incassobureau hebt ontvangen, dan is het niet meer mogelijk om het openstaande bedrag aan ons te voldoen. Je kunt het beste rechtstreeks contact opnemen met het incassobureau. Hier kunnen ze je verder helpen.

Het kan zijn dat je inmiddels alle facturen al hebt voldaan en dan alsnog een herinnering krijgt. Dan hebben de betaling en de herinnering/aanmaning elkaar gekruist. Je mag dit bericht dan als niet verzonden beschouwen.

Wil je voor de zekerheid nakijken of de betaling goed is ontvangen? In het klantenportaal kun je gemakkelijk zien welke facturen nog betaald moeten worden. De verwerking van een betaling kan enkele werkdagen duren.

Ja, dat kan. Hiervoor kun je het beste telefonisch contact opnemen met de klantenservice. Zij zullen de mogelijkheden met je doornemen.

Voorkomen van afsluiting vanenergie:

Als u krap bij kas zit, proberen wij er graag samen met u uit te komen. Wij treffen betalingsregelingen voor termijnnota’s, jaar- en eindafrekeningen of eventuele correcties hiervan. Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het treffen van een betalingsregeling. Neem contact op met onze klantenservice om de voorwaarden en de mogelijkheden te bespreken. Wat als u niet meer kunt betalen | Schuldhulpverlening Lukt het u niet meer om de openstaande bedragen tijdig te voldoen, ook met met een betalingsregeling? Dan kunt u alsnog voorkomen datwij de energielevering stoppen.Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij een instantievoor schuldhulpverlening. Deze instantie is aangewezen door uw gemeente of iseen instantie naar keuze die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging VoorVolkskrediet (NVVK). Neem contact op met uw gemeente om u hiervoor aan temelden. Bent u ondernemer? Neem dan contact op met de gemeente van uw woonplaats.Melden wij u aan bij de gemeente? Dan doen wij dit ook bij de gemeente van uwwoonplaats.Aanmelden bij schuldhulpverlening via Sepa GreenEnergyBent u een consument of ondernemer (geenrechtspersoon)? Dan kunnen wij u aanmelden bij een gemeentelijke instantie voorschuldhulpverlening. U kunt ons hiervoor een schriftelijk verzoek toesturenop Info@sepagreen.nl binnen 5 dagen nadagtekening van de herinnering. Met dit verzoek geeft u ons toestemming om uwgegevens door te geven aan uw gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening.Indien u niet ingaat op ons aanbod om u aan te meldenbij een gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening en u uzelf ook nietaanmeldt, dan zullen wij uw contactgegevens, klantnummer, de hoogte van uwschuld, informatie over de ontwikkeling van uw betalingsachterstand en voorzover van toepassing het voornemen om de levering te beëindigen, doorgeven aaneen instantie voor schuldhulpverlening bij uw gemeente, indien:·            er ten minste twee      termijnbedragen niet zijn voldaan en wij ten minste twee schriftelijke      herinneringen aan u hebben verstuurd en er geen betalingsregeling is      overeengekomen;  uw betalingsachterstand      aanmerkelijk hoger is geworden;  wij voornemens zijn om de      levering te beëindigen. Op grond vanartikel 4a van de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteiten gas’ zijn wij verplicht dat voor u te doen.Voorwaarden voor schuldhulpverleningKomt u niet in aanmerking voor schuldhulpverlening, ofu houdt zich, om welke reden dan ook, niet aan de voorwaarden van hetschuldhulpverleningstraject? Dan stopt dat traject en beëindigen wij helaasalsnog de levering van energie. Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’sStoppen wij de energielevering, maar leidt dit totzeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u of uw huisgenoten? Dan schorten wij debeëindiging op. Dit doen wij pas nadat wij, binnen 7 dagen na dagtekening vande vooraankondiging Einde Levering, een schriftelijk verklaring van een arts,die niet de behandelende arts is, van u hebben ontvangen. Deze arts moetverklaren dat voor u of uw huisgenoten zeer ernstige gezondheidsrisico’sontstaan door de beëindiging. Mocht naar aanleiding van deze verklaring debeëindiging worden opgeschort, adviseren wij u alsnog om zo spoedig mogelijkcontact op te nemen met een instantie voor schuldhulpverlening. Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)Naast de minnelijke schuldhulpverlening kunt u ook eenberoep doen op de wettelijke schuldsanering. Voor meer informatie hierover kuntu terecht bij uw gemeente. Is er een uitspraak WSNP van de rechter? Dan zullenwij energie blijven leveren. Overige info:IncassokostenAls een vordering ter incasso wordt aangeboden aan eenderde partij, dan kan deze partij extra kosten in rekening brengen. De totalebuitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, (slot)sommatie en de kosten vaneen derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijkekosten alsmede verschuldigde rente per nota, conform de Wet normeringbuitengerechtelijke Incassokosten (WIK).Hoofdsom Percentage bovenop de oorspronkelijke factuurOpmerkingen
Over de som van €0 tot €2.500 15% Minimaal € 40,-
Over de som van €2.500 tot €5.000 10%
Over de som van €5.000 tot €10.000 5%
Over de som van €10.000 tot €200.000 1%
Over de som van €200.000 of meer 0,5% Maximaal € 6.775,-Einde leveringAls u een nota bij ons heeft openstaan, dan kunnen wijovergaan tot het beëindigen van levering van energie.Wij beëindigen de levering van energie niet, indien: wij met u een betalingsregeling zijn     overeengekomen en deze betalingsregeling door u wordt nagekomen; u binnen 4 weken na de herinnering bewijs     stuurt naar Info@sepagreen.nl dat u heeft verzocht om     schuldhulpverlening, totdat op dat verzoek negatief is beslist; de vordering binnen 4 weken na de     herinnering wordt betrokken bij een lopend traject van de     schuldhulpverlening; na de verstrekking van uw gegevens aan een     gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening nog geen vier weken zijn     verstreken.Hervatting leveringAls uw energielevering is beëindigd in verband metwanbetaling kunnen wij de levering alleen hervatten als: de volledige schuld bij ons is voldaan,     inclusief eventuele incassokosten; u een verklaring van een arts die geen     behandelende arts is overlegt om de zeer ernstige gezondheidsrisico’s aan     te tonen; u bewijs overlegt dat u heeft verzocht om     schuldhulpverlening en dat de openstaande nota’s worden of zijn betrokken     bij een lopend traject van schuldhulpverlening.Als wij de energielevering hervatten, kunnen wij u omeen borg vragen. De kosten van de heraansluiting zijn voor uw rekening.Nog geen automatische incasso ingesteld?Wij raden u aan automatisch incasso in te stellen omte voorkomen dat u vergeet te betalen (en u aanmaningskosten van minimaal €15,-(btw-vrij) in rekening gebracht krijgt). Ook scheelt dit u €2,50 excl. btw(3,025 incl. 21% btw) aan facturatiekosten per termijnnota.Wilt u automatische incasso instellen? Neem hiervoorcontact op met onze klantenservice. 

Geen probleem, dat kan gebeuren. Wanneer een incasso mislukt, dan krijgen wij deze als stornering terug van de bank. Dit kan enkele dagen duren. Je bent vanaf nu zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur. Je kunt deze aan ons overmaken of betalen met Ideal via het klantenportaal.

In het klantenportaal kun je gemakkelijk zelf inzien welke facturen er nog openstaan. Je kunt ook een overzicht van de openstaande facturen opvragen door te mailen naar: administratie@sepagreen.nl.

Wilt u ook energie van Sepa? Vul uw gegevens in en wij bellen u terug met een voorstel.

Terugbelformulier

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

magnifiercrosschevron-down