Door de korte koolstofcyclus is verwarming op basis van biomassa CO2 neutraal. Voorwaarde daarbij is wel dat de biomassa ook duurzaam geproduceerd is. Denk aan organische stoffen en reststromen uit de land- en bosbouw. Deze stoffen vervangen fossiele energie zoals aardolie, aardgas en kolen.

Bekende brandstoffen voor biomassaketels zijn:
• Pellets
• Houtsnippers
• Energiekorrels
• Miscanthus (olifantengras)

Besparing met een biomassaketel of pelletketel
Een biomassaketel of pelletketel is zeer geschikt voor het verwarmen van woningen, kantoren en bedrijfspanden. Houtpellets bestaat uit samengeperst houtafval. De aanvoer van pellets naar de verbrandingsketel, kan met behulp van vacuüm-, of vijzeltechniek..
De aanschafprijs van een pelletketel is vanaf circa € 5.000. Daarnaast moeten er kosten worden gemaakt in verband met de aanvoer van pellets, de as-afvoer een buffervat, rookgaskanaal en de inbinding in het bestaande warmtenet.
De prijs van houtpellets ligt rond de € 0,10 per kilo. Ter vergelijking: 1,8 kg pellets levert dezelfde energie als 1 m3 aardgas. 1 m3 gas koste circa €0,50, 1,8kg hout ongeveer €0,18, een directe besparing van €0,32!

Waarop letten bij aanschaf van een biomassaketel / pelletketel
• Voor optimaal rendement adviseert Sepa Green Solutions u graag over de aanschaf van het meest geschikte type biomassa- of pelletketel. Is het afvoerkanaal voor rookgas in uw woning of bedrijfspand geschikt? Past het gekozen biomassa verbrandingssysteem bij uw cv-installatie? Hoe groot moet het buffervat zijn?
• Het maximale en minimale rendement van de biomassaketel is belangrijk bij het bepalen van het type kachel dat past bij uw situatie. Zo kan het zijn dat een ketel een stuk minder zuinig brandt bij een laag vermogen. De adviseur van Sepa Green Solutions begeleidt u graag bij de juiste afstelling van de biomassaketel.

Meer weten over het inzetten van een warmtepomp of biomassaketel?
Denk aan Sepa Green Solutions voor het besparen, opwekken en hergebruik van energie.

Klantenservice