De beste oplossingen voor energieneutraal

Sepa Green Solutions staat voor oplossingen in de hele keten. Van energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie tot gebruik en hergebruik van groene energie.

Sepa Green Solutions helpt bij het terugdringen van energiegebruik door inzet van duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa. Voorbeelden daarvan zijn: zonnepanelen, zonnecollectoren, windturbines maar ook miniwarmtekrachtcentrales en biomassaketels. We bieden u voor elke situatie een passende oplossing. Sepa Green Solutions kenmerkt zich door oplossingen die praktisch toepasbaar, technisch haalbaar en economisch rendabel zijn.

Op weg naar energieneutrale gebouwen en woningen

De strategie van de Trias Energetica vormt de basis voor de denk- en werkwijze van Sepa Green Solutions. Het principe van de Trias Energetica is in 1996 geïntroduceerd door Novem en is met de jaren verder doorontwikkeld. Alles is erop gericht om zo duurzaam mogelijk, zo energiezuinig mogelijk en met zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te werken.

Energiebesparing en geldbesparing

Sepa Green Solutions is ook gericht op kostenbesparing en kosteneffectiviteit. Zo bespaart u meer energie per geïnvesteerde euro.

  1. Energiebesparing en beperken van de energievraag
  2. Opwekken van duurzame energie
  3. Inzet van duurzame energie – groene stroom
  4. Gebruik van energie uit reststromen
  5. Gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
  6. Minimaal en zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele energiebronnen

Meer weten over energiebesparing en verduurzamen?

Sepa Green Solutions voor besparen, opwekken en hergebruik van energie.
Mail of bel +31 (0) 88 01 24 821 voor meer informatie en direct antwoord op uw vragen.