Veelgestelde vragen over het faillissement

1. Algemeen

a. Krijg ik nog aanbiedingen van Sepa Green Energy B.V.?

Sepa Green Energy B.V. is in staat van faillissement en heeft geen leveringsvergunning meer. Dat betekent dat aanbiedingen die u nu nog ontvangt om naar Sepa Green Energy B.V. over te gaan niet van Sepa Green Energy B.V. afkomstig zijn. Wij adviseren u om op dergelijke berichten en aanbiedingen niet in te gaan maar deze direct te melden bij de ACM op https://consuwijzer.nl.

b. Wie is de curator?

De curator die is aangesteld is Mr. Daniels van Daniels Huisman Advocaten. Contact opnemen met de curator kan via het mailadres: sepa@danielshuisman.nl.

c. Wat doet de curator?

De curator is vanaf het uitspreken van het faillissement verantwoordelijk voor het beheer en de vereffening van Sepa Green Energy B.V. De curator maakt het vermogen van Sepa Green Energy B.V. te gelde. In dat kader onderzoekt de curator mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten van Sepa Green Energy B.V. door te laten starten, bijvoorbeeld door verkoop van activiteiten aan een andere partij.

De curator verdeelt uiteindelijk de opbrengst onder de schuldeisers. Daarbij zal de curator ook kijken of en, zo ja, welk bedrag op welk moment aan u kan worden betaald.

d. Wat is een faillissement?

Wanneer een bedrijf onvoldoende geld heeft om al zijn huidige en toekomstige rekeningen te betalen spreekt de rechtbank een faillissement uit. Vanaf dat moment kan niemand meer betaling van rekeningen door Sepa Green Energy B.V. afdwingen. Vaak zit er nog wel geld in het bedrijf. Dit noemen we de boedel. Het faillissement is erop gericht zoveel mogelijk schuldeisers zoveel mogelijk geld uit te keren uit de boedel. Dit noemen we de vereffening van het vermogen. Dat is de taak van de curator. De belangen van de gezamenlijke schuldeisers staan daarbij centraal. Uw belang als individuele schuldeiser zal daar niet altijd parallel mee lopen. De curator probeert desalniettemin het belang van alle schuldeisers te dienen.

e. Wat zijn de gevolgen van het faillissement voor de leveringsvergunning van Sepa Green Energy B.V.?

Op 9 december 2021, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het besluit genomen om de leveringsvergunning van Sepa Green in te trekken. Dat gebeurde op verzoek van Sepa Green Energy B.V. zelf. Sepa Green Energy B.V. kwam in de problemen door het onverwachte faillissement van Energie I&V en Energieplaza (beide onderdeel van Anode Energie). Gedurende 9 jaar kocht Sepa Green Energy B.V. via Energie I&V de energie in op de termijnmarkt. Door het omvallen van deze partij is Sepa Green Energy B.V. in één klap alle ingekochte elektriciteitsposities kwijt. Energieplaza was de programmaverantwoordelijke.

 

Het faillissement van Anode Energie kwam voor Sepa Green Energy B.V. totaal onverwacht, omdat Sepa Green Energy B.V. in de week voorafgaand aan de insolventieaanvraag van Anode Energie nog te horen kreeg dat er geen acute problemen waren binnen het bedrijf. Doordat de energieprijzen op dit moment op recordhoogte staan is het voor Sepa Green Energy B.V. financieel niet mogelijk om het verlies van de inkoopposities goed te maken, tegen de huidige marktprijzen.

f. Mag ik betaalde bedragen storneren?

Het contract dat u met Sepa Green Energy B.V. heeft afgesloten, blijft gewoon nog van kracht tot het moment waarop u bent ondergebracht bij een nieuwe energieleverancier. Dat betekent dus dat alle verplichtingen, dus ook het betalen van de kosten voor uw elektriciteit en gas, blijven bestaan. Dat is logisch want u heeft tot dat moment ook gewoon elektriciteit en gas geleverd gekregen. Is uw termijnbedrag voor december reeds afgeschreven, dan verzoekt de curator u niet te storneren, mede ter voorkoming van nodeloze kosten, mogelijke incassomaatregelen en eventuele vertraging bij de afwikkeling van het opstellen van uw eindafrekening.

2. Gevolgen voor mij

a. Ik heb me net aangemeld bij Sepa Green Energy B.V. Gaat mijn contract nog in?

Omdat de leveringsvergunning van Sepa Green Energy B.V. is ingetrokken, kan Sepa Green Energy B.V. niet starten met de energielevering op uw adres. Het energiecontract zal dus niet ingaan. Sepa Green Energy B.V. heeft de opzegging naar uw huidige energieleverancier nog niet verstuurd. Die leverancier blijft dus gewoon uw energie leveren. Hebt u nu geen energieleverancier? Dan is het zaak met spoed een nieuw contract bij een andere energieleverancier af te sluiten. Als u dat niet doet, informeert uw netbeheerder u per post over de gevolgen.

b. Ik heb mijn verhuizing doorgegeven. Hoe gaat dat nu?

Omdat de leveringsvergunning van Sepa Green Energy B.V. is ingetrokken, kan Sepa Green Energy B.V. niet starten met de energielevering op uw nieuwe adres. Het energiecontract zal dus niet verhuisd worden. U kunt een nieuw contract bij een andere energieleverancier afsluiten zodat u na uw verhuizing een energiecontract voor uw nieuwe adres hebt. Als u dat niet doet, informeert uw netbeheerder u per post over de gevolgen.

d. Krijg ik nog energie geleverd?

Ja, u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Voor de klanten van Sepa Green Energy B.V. gaat de levering gewoon door.

 

Bovenstaand geldt alleen voor klanten met een kleinverbruikaansluiting. Heeft u een grootverbruikaansluiting? Dan heeft u hierover apart een bericht ontvangen.

e. Neemt de nieuwe leverancier mijn huidige contractvoorwaarden/tarieven over?

Nee, uw contract bij Sepa Green Energy B.V. zal worden beëindigd. De nieuwe leverancier zal nieuwe contractafspraken met u maken. In eerste instantie zullen zij u een regulier variabel contract aanbieden.

f. Sepa Green Energy B.V. heeft mijn contract onterecht overgenomen (foutieve switch), wat kan ik doen?

Op dit moment is de curator druk bezig om de situatie bij Sepa Green Energy B.V. te beoordelen. De curator verwacht de komende tijd nodig te hebben om alles in kaart te brengen. Zodra de curator meer duidelijkheid heeft over de situatie zal u hierover worden geïnformeerd en zal in samenspraak met de ACM beoordeeld worden hoe de situatie kan worden opgelost.

3. Financiële gevolgen voor mij

b. Ik heb een lopende betalingsregeling, wat gebeurt daarmee?

Een betalingsregeling die u met Sepa Green Energy B.V. heeft afgesloten, blijft nog gewoon van kracht. Dit betekent dat u op de overeengekomen betaalmomenten uw betaling aan Sepa Green dient te verrichten.

c. Ik heb nog een bedrag tegoed van Sepa Green Energy B.V., wat nu?

Als gevolg van het faillissement zijn alle huidige schulden “bevroren”, zodat schuldeisers de betaling van deze vordering niet kunnen afdwingen. De curator zal de komende tijd nodig hebben om in kaart te brengen wie er allemaal geld tegoed hebben van Sepa Green Energy B.V. Nadat dit is vastgesteld, zal beoordeeld worden of de vorderingen van de openstaande schuldeisers in de toekomst (gedeeltelijk) voldaan kunnen worden. Dat zal enige tijd in beslag nemen.

d. Ik wil graag een betalingsregeling treffen over een jaar- of eindafrekening die ik heb ontvangen, kan dat nog?

Op dit moment is de curator druk bezig om de situatie bij Sepa Green Energy B.V. te beoordelen. De curator verwacht de komende tijd nodig te hebben om alles in kaart te brengen. Zodra de curator meer duidelijkheid over de situatie heeft, zult u hierover worden geïnformeerd en zal bekeken worden of er een betalingsregeling getroffen kan worden.

e. Ik wil mijn termijnbedragen storneren

Het contract dat u met Sepa Green Energy B.V. heeft afgesloten, blijft gewoon nog van kracht tot het moment waarop u bent ondergebracht bij een nieuwe energieleverancier. Dat betekent dus dat alle verplichtingen, dus ook het betalen van de kosten voor uw elektriciteit en gas, blijven bestaan. Dat is logisch want u heeft tot dat moment ook gewoon elektriciteit en gas geleverd gekregen. Is uw termijnbedrag voor december reeds afgeschreven, dan verzoekt de curator u niet te storneren, mede ter voorkoming van nodeloze kosten, mogelijke incassomaatregelen en eventuele vertraging bij de afwikkeling van het opstellen van uw eindafrekening.

f. Krijg ik nog een eindafrekening?

Klanten van Sepa Green Energy B.V. krijgen nog wel een eindafrekening. Sepa Green Energy B.V. zal deze binnen de wettelijke termijn van 42 dagen na afloop van het contract opmaken.

g. Wanneer krijg ik mijn geld?

Of en zo ja wanneer u uw geld terugkrijgt, is pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie in welke wettelijke volgorde geld dienen te ontvangen. Houd deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan nog enige tijd duren.

h. Wat gebeurt er met mijn waarborgsom?

Of en zo ja wanneer u uw waarborgsom terugkrijgt, wordt pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie volgens de wet in welke volgorde geld dienen te ontvangen. Houd deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan nog enige tijd duren.

i. Wat gebeurt er met te veel betaalde termijnbedragen?

Of en zo ja wanneer u uw te veel betaalde termijnbedragen terugkrijgt, wordt pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie volgens de wet in welke volgorde geld dienen te ontvangen. Houd deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan nog enige tijd duren.

4. Ik heb een andere vraag of klacht

a. Ik heb een klacht of vraag, hoe kan ik jullie bereiken?

Mocht uw vraag er niet bij staan of mocht u een klacht in willen dienen, dan kunt u een email sturen naar de curator via sepa@danielshuisman.nl. Telefonisch contact is helaas niet mogelijk.